27 ani experiență

Din pasiune pentru foraje

Mai mult de

54.000 ml

Foraj Hidrogeologic Alimentare cu Apă
Mai mult de

160.000 ml

Rețele de Alimentare cu Apă Potabilă
Mai mult de

40.000 ml

Rețele de Colectare a Apei Uzate Menajeră

Pasiunea de a dezvolta soluții constructive optime pentru clienții orientați spre progres.

1
Studii Hidrogeologice
atestat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
2
Documentații pentru obținerea Avizului/Autorizației de Gospodărire a apelor
atestat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
3
Captări de apă
foraje hidrogeologice, drenuri de suprafață, foraje cu diametru mare
4
Înmagazinarea și tratarea apei
rezervoare subterane și supraterane, stații de tratare a apei
5
Rețele de distribuție a apei și sisteme de limitare și stingere a incendiilor (hidranți)
autorizație MAI-IGSU
6
autorizație MAI-IGSU
7
Stații de epurare a apelor uzate menajere
8
Sisteme pentru irigații
în curs de atestare ANIF